1)W ktorym z poniższych przykladów jest wykonywana praca ?
a uczen trzyma tornister
b satelita krąży po orbicie kołowej wokół ziemi
c kotek wchodzi na drzewo
d woda naciska na tame

2)Praca W stałej siły F równoległej do przesunięcia r i działajacej zgodnie z przesunieciem jest równa:
a 0
b F*r
c -F*r
d 0,5F*r

3) Na wagon kolejowy o masie 4 tony działa stała siła wypadkowa o wartości 2 kN w czasie 5 s. Energia kinetyczna wagonu po upływie tego czasu wynosi
a 12,5 kJ
b 125 kJ
c 1250 kJ
d 12500 kJ

4 W kopalni o głebokości 20 m przybywa 120 l wody na minutę. Oblicz moc silnika poruszajacego pompę, która wypompowuje wodę z kopalni na powierzchnie tak, ze poziom wody nie podnosi sie. Sprawnośc pompy wynosi 50%
a 40 W
b 80 W
c 400 W
D 800W

5 Samochód osobowy przejechal w ciągu 30 min droge 36 km. Srednia moc silnika tego samochodu podczas jazdy wynosiła 100 kW. Ile wynosiła wartość średniej siły oporu ruchu
a 2,5 kN
b 5 kN
c 25 kN
d 50 kN

6 Dobierz przyrządy do doświadczalnego wyznaczenia pracy wykonanej przy przenoszeniu woreczka z piaskiem z podłogi na stół:
a Przymiar linowy, siłomierz
b Przymiar linowy, menzurka, waga
c siłomierz, menzurka
d wystarczy tylko przymiar linowy

1

Odpowiedzi

2009-11-23T18:43:02+01:00