Przetłumacz zdania na język polski

1. A: Is there a train which goes to London this evening?
B: Yes, there is one that leaves at half past seven

2. A: Dave's flat is the one with a balcony, on the third floor.
B: Do you mean the one that's got a red door?

3. A: Do you know Mr and Mrs Welch?
B: Are they the ones who own the cafe?

4. A: Where's Richard?
B: He is working at the supermarket. He works there every Saturday morning.

5. Honesty and thoughtfulness are two very important qualities.

6. I like people who respect my opinions.

2

Odpowiedzi

2009-11-23T18:50:03+01:00
1. A: Czy jest pociąg który jedzie do Londynu, dziś wieczór?
B: Tak, jest jeden który odjeżdża o wpół do ósmej

2. A: Piętro Dave'a jest to z balkonem, na trzecim piętrze.
B: Czy masz na mysli to co ma czerwone drzwi?

3. A: Czy znasz Pana i Panią Welch?
B: Czy to ci którzy mają kawiarnie?

4. A: Gdzie jest Richard?
B: Pracuje w supermarkecie. Pracuje w każdy sobotni poranek

5. Szczerość i zamyślenie to dwie najważniejsze cechy

6. Lubie ludzi którzy szanują moje opinie.
2009-11-23T19:08:24+01:00
1. : Czy w pociągu który jedzie do Londynu, dziś wieczorem?
B: Tak, jest jeden, że odchodzi o wpół seven

2. : Dave's mieszkania to jeden z balkonem, na trzecim piętrze.
B: Czy masz na myśli ten, który nic nie dostał czerwone drzwi?

3. : Czy wiesz, że pan i pani Welch?
B: Czy ci, którzy własnych kawiarni?

4. : Gdzie jest Richard?
B: On pracuje w supermarkecie. Pracuje tam w każdą sobotę rano.

5. Uczciwość i troskliwość są dwie bardzo ważne zalety.

6. Lubię ludzi, którzy szanują moich poglądów.