Pomnik o masie 600 kg stoi na cokole, którego podstawa jest kwadratem o boku 2 m.Obok pomnika mała dziewczynka wbija w ziemię patyk, działając siłą 1 N.Powierzchnia zetknięcia patyka z ziemią wynosi 0,3 cm².Ustal, w którym przypadku na podłoże jest wywierane większe ciśnienie.

2

Odpowiedzi

2009-11-23T19:01:52+01:00
Pole pomnika=2m*2m=4m^2
600kg=6000N
p₁=6000/4
p₁=1500N/m^2

pole patyka=0,3cm²=0,3*0,01*0,01[m]=0,00003m^2
p₂=1/0,00003
p₂=33333,(3)N
p₂>p₁
2009-11-23T21:02:19+01:00
P (ciśnienie) = F(siła) / s(powierzchnia)
F = m ( masa) * g (przyśpieszenie ziemskie)

czyli P = m * g / s

1)
m = 600kg
s = 2m * 2 m = 200cm * 200cm = 40000 cm2
g = 10 m/s2

P = 600 * 10 / 40000 = 0,15 N/cm2

2)
P = F/s
F = 1N
s = 0,3 cm2
P= 1/ 0,3 = 3,33 N/cm2

Odp. W drugim przypadku wywierane jest wieksze cisnienie