Odpowiedzi

2009-03-26T19:43:06+01:00
Przyczyny:
- rozpad koalicji antyhitlerowskiej
- konflikty polityczne, ekonomiczne, ideologiczne i światopoglądowe


Skutki:
- osłabienie polityki ZSRR
4 4 4