Matematyka :
1.Złóż prostokątną kartkę dwa razy wzdłuż przekątnych i dwa razy tak, aby przeciwległe boki pokryły się. Co możesz powiedzieć o polach powstałych trójkątków? Ile powstało trójkątów przystających?
2.Oblicz pole trapezu równoramiennegom którym dłuższa podstawa ma długość 11cm, krótsza 7 cm, a akąt ostry ma miarę 45 (stopni).
3.W prostokącie ACBDn punkty E, F są odpowiednio środkami boków CB i CD tego prostokąta. Jaką częścią pola prostokąta jest pole czworokąta AECF?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T21:12:30+01:00
1. 1 trójkąt to połowa pola prostokąta.
2. 1/2*18*2=18
co do 3 nie jestem pewna jak to zrobić
4 2 4