Zad.1 Dopisz do Państw pojecia Państw : Niemcy Ukraina Litwa BialoRus CZechy Rosja Slowacja pojecia : Berlin Doniecka CZarnobyz Łoba Niemen zad.2 Porównaj gospodake i warunki przyrodzie iUkranina i Niemcy zad.3 Porownaj Slowacje I czeChy zad.4 napisz znaczenie zeglugi srodlongowej w niemczech zad.5 opisz gospodarke Rosji zad6 NApisz probl;emy ludnosci rosji zad7 Porownaj czesc europejskiej i azjatyckiej rosji zad 8 Napisz mniejszosc narodowe w litwie

Pnstwa:NiemcySłowacja,Czechy,Ukraina,Bialorus,Litwa,Rosja
POjecia:Lwow,Wilno,Tundra,Bratyslawa,Gerlach,czarnoziemy,Ren,Volskswagen,Czarnobyl,tatarzy,zaglebie kultury,ostra brama,tatry,karłowe wary
Diancia 17:52:45
2. Porównaj problemy ludnościowe i gospodarke Niemiec i Ukrainy
3.Opisz znaczenie zeglugi Srodkowej w Niemczech
4. takie same jak w A
5.takie same jak w A
6.takie same jak w A
7.TAkie same JAk w A
8.Wymien mniejszoscio narodowe na UKRainie.. .


1

Odpowiedzi

2009-05-18T23:48:11+02:00
Niemcy-Berlin
Ukraina-Doniecka
Litwa-CZarnobyz
Białoruś-Niemen
CZechhy-
Rosja-Łoba
SłowacjA-Gerlach
1 1 1