Odpowiedzi

2009-11-23T18:58:14+01:00
Obowiązek tzn. że musisz wykonać jakieś zadanie i to jest twoim obowiązkiem. A odpowiedzialność tzn. że jesteś odpowiedzialny np. za jakąś osobę, jak się jej coś stanie, to będzie twoja wina, bo byłaś za nią odpowiedzialny
7 4 7
2009-11-23T19:00:15+01:00
Obowiązek wynika z jakiegoś ustalonego z góry nakazu np.danego w konstytucji i nałożonego na każdego obywatela- np.
obowiązek służby wojskowej
odpowiedzialność-polega na poniesieniu konsekwencji za podjęte wcześniej działania
4 5 4
2009-11-23T19:03:06+01:00
Obowiązek np. szkolny-obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia
Odpowiedzialność np. karna-- powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie karnym za konkretne przestępstwo.
2 5 2