Pomoożecie ;* ?

1. Oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) dla a = 4 i b = 3
( a3 - b3 ( do sześcianu ) ) : ( a - b )
b) dla p = 2 i m = 6
5p ( 2m - 8 ) + ( p - m ) * ( -2p )
c) n ( m - n )/m + n dla n = 4, m = 6
d) 2x2( kwadratowe ) + 6 ( pierwiastek) y/x * ( -x ) dla x = 3, y = 27

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T19:03:29+01:00
A)
( a³ - b³) : ( a - b )
Upraszczamy te wyrażenie
( a³ - b³) : ( a - b ) = [(a - b) ( a² + ab + b²)] : (a - b) = a² + ab + b²
Czyli dla a = 4 i b = 3 mamy
4² + 4*3 + 3² = 16 + 12 + 9 = 37

b)
5p ( 2m - 8 ) + ( p - m ) * ( -2p )
Upraszczamy wyrażenie
5p ( 2m - 8 ) + ( p - m ) * ( -2p ) =
10pm - 40p - 2p² + 2mp =
-2p² - 40p + 12mp
Czyli dla p = 2 i m = 6 mamy
-2*2² - 40 * 2 + 12 * 2 * 6 = -8 - 80 + 144 = 144 - 88 = 56

c) dla n = 4, m = 6
[n ( m - n )]/[m + n]
[4*(6-4)] / [6+4] = [4*2]/ (10) = 8/10 = 0,8

{[n ( m - n )]/m} + n
{[4*(6-4)]/6} + 4 = {[4*2]/6} + 4 = {8/6} + 4 = {1 i 2/6} + 4 = 5 i 2/6 = 5 i 1/3

d) 2x² + 6 √[y/x] * ( -x ) dla x = 3, y = 27
2 * 3² + 6* √[27/3] *(-3) =
2*9 + 6 * √9 *(-3) =
18 + 6*3*(-3) =
18 - 54 = (-36)
2009-11-23T19:16:46+01:00
A) (4³-3³):(4-3)=(64-27):1=37
b) 5×2(2×6-8)+(2-6)×(-2×2)=10(12-8)+(-4)×(-4)=10×4+16=40+16=56
c) 4(6-4)/6+4=4×2/10=8/10=⅘
d) 2×2²+6√27/3×(-3)=2×4+6√9×(-3)=8+6×3×(-3)=8-54= -47