Zad z tehniki Napisz co to jest proces wytwórczy (podaj przukład poszczególnych etapów wytwarzania dowolnego przedmiotu

kolejność wykonywania zadania
1.pomysł
2.kosztorys
3.szkice wstępne
4.rysunek roboczy
5.dobór materiałów
6.dobór narzędzi
7.obróbka materiałów
8.wykonanie konstrukcji

zadanie z klasy szóstej podstawówki

dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:12:50+01:00
Proces wytwórczy – proces mający na celu wytworzenie produktu.

W skład procesu wytwórczego wchodzi:

* proces wytwórczy pomocniczy - związany z utrzymaniem ruchu i remontów, dostarczaniem czynników energetycznych i zapewnieniem funkcjonowania tzw. infrastruktury, w tym również utylizacji różnorodnych odpadów produkcyjnych;
* proces wytwórczy obsługowy - związany jest z obsługą administracyjną, bezpieczeństwem pracy, ochroną obiektu, utrzymaniem czystości.
* proces wytwórczy podstawowy - złożony i skomplikowany system składający się z różnych procesów składowych.


Jesci pomoglem daj gwiazdke :D
1 5 1