Odpowiedzi

2009-11-23T19:16:49+01:00
V₀ - prędkość początkowa ciała = 28 m/s
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
t i h - wielkości szukane
t = v₀/g = 28/9,81 = 2,85 s - czas wznoszenia
h = v₀²/2g = 784/19,62 = 39,96 m - największa wysokość