1. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu powstaje w reakcji 20g magnezu z tlenem?
2. Oblicz, czy 10g tlenu wystarczy do całkowitego spalenia 2,5g węgla, gdy produktem reakcji jest tlenek węgla(IV)
3. W wyniku reakcji sodu z kwasem fosforowym (V) wydzieliło się 2 g wodoru. Jaką ilość sodu zużyto do reakcji?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T19:39:30+01:00
1.
48g 80g
2Mg + O₂ -> 2 MgO
20g x

48g - 80g
20g - x
48x=1600
x=1600 : 48
x=33,33g
Odp:W reakcji 20g magnezu z tlenem powstanie 33,33g tlenku magnezu.

2.
12g 32g
C + O₂ -> CO₂
x 10g

12g -32g
x -10g
32x=120
x=120:32
x = 3,75g

Odp:10g tlenu wystarczy do całkowitego spalenia 2,5 g węgla.

3.
138g 6g
6Na + 2H₃PO₄->2Na₃PO₄ + 3H₂
x 2g

138g - 6g
x - 2g
6x = 276g
x= 276 : 6
x= 46g

Odp:W wyniku reakcji sodu z kwasem fosforowym (V),gdzie wydzieliło się 2g wodoru zuzyto 46g sodu.