Co to znaczy
1.Put the verbs from the box in the right in past simple tense.
2. Complete the crossword.
3.Fill in th e agps of the sentences with the past simple form of the verbs.

przetłumacz
paint
ask
fly
visit
send
buy
cost
want
walk
go
cut
win
meet
study
share
celebrate
drink
wear
suffer
find
order
write
tidy

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:10:34+01:00
1.Put the verbs from the box in the right in past simple tense.
2. Complete the crossword.
3.Fill in th e agps of the sentences with the past simple form of the verbs.

1.umiesc czasowniki z ramki na prawo w czas past simple (przeszly)
2. uzulpelnil krzyzowke
3. wypelnij luki zdaniami w czasie past simple

paint - malowac
ask - pytac
fly - latac
visit - odwiedzac
send - wysylac
buy - kupowac
cost - kosztowac
want - chciec
walk - isc
go - isc (nie tylko pieszo)
cut - ciąć
win - wygrywac
meet - spotykac
study - studiowac, uczyc sie
share - dzielic (sie)
celebrate - swietowac
drink - pic
wear - nosic (ubrania), ubierac
suffer - cierpiec
find - znaleźć
order - kazac
write - pisac
tidy - sprzatać
4 3 4
2009-11-23T19:13:59+01:00
1.Wstaw czasowniki z pola z prawej strony w czasie Past Simple.
2.Uzupełnij krzyżówkę.
3.Wypełnij zdania z przeszłości w postaci prostych czasowników.

paint-malować
ask-pytać
fly-latać
visit-odwiedzać
send-wysyłać
buy-kupować
cost-sprzedawać
want-chcieć
walk-spacerować
go-iść
cut-ciąć
win-wygrywać
meet-spotykać
study-uczyć się
share-dzielić
celebrate-świętować
drink-pić
wear-nosić
suffer-cierpieć
find-znajdować
order-uporządkować
write-pisać
tidy-schludny
2009-11-23T19:42:32+01:00
1.Wstaw czasowniki z pola w prawo w Past Simple.
2.Uzupełnij krzyżówkę
3.Wypełnij AGPS zdań z przeszłości postaci prostych czasowników

przetłumacz:
malować
zapytać
mucha
wizyta
wyslac
kupić
koszt
chcieć
chodzić
iść
ciąć
wygrać
odwiedzać
badać
dzielić
świętować
pić
nosić
cierpieć
znaleźć
porządek
pisać
robić porządek
1 1 1