Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:18:17+01:00
Błędem bezwzględnym przybliżenia nazywamy wartość bezwzględną różnicy między wartością rzeczywistą r (dokładną) a wartością przybliżoną p (szacunkową).
Wzór /r-p/

Błędem względnym przybliżenia nazywamy liczbę równą /r-p/ / /r/ , gdzie /r-p/ jest błędem bezwględnym przyblżenia, zaś /r/ jest wartością bezwzględną wielkości rzeczywistej.
2 4 2