Odpowiedzi

2009-11-23T19:15:23+01:00
Prosty kalkulator:

#include <iostream>
#include <ostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) //argc - ilość argumentów podanych przy uruchomieniu,
{ //argv[] - tablica argumentów
double a, b, wynik;
int dzialanie;

cout << "Wybierz dzialanie :" << endl << "1. Dodawanie" << endl << "2. Odejmowanie" << endl
<< "3. Mnozenie" << endl << "4. Dzielenie" << endl << endl << "Wybierz inna liczbe aby wyjsc"
<< endl << endl;
cin >> dzialanie;

switch (dzialanie){ //instrukcja warunkowa sprawdzająca wartość zmiennej w nawiasach
case 1:
cout << endl << "Podaj skladniki :" << endl;
cin >> a >> b;
wynik = a + b;
break;
case 2:
cout << endl << "Podaj odjemna i odjemnik :" << endl;
cin >> a >> b;
wynik = a - b;
break;
case 3:
cout << endl << "Podaj czynniki :" << endl;
cin >> a >> b;
wynik = a * b;
break;
case 4:
cout << endl << "Podaj dzielna i dzielnik :" << endl;
cin >> a >> b;
wynik = a / b;
break;
default : //dowolny, niewyszczególniony przedtem przypadek
cout << endl << "Koniec programu." << endl;
wynik = 0;
}

cout << endl << "Wynik wynosi " << wynik << endl << endl;

return 0; //Wysłanie do systemu kodu o pomyślnym zakończeniu programu.
}


Jesli pomoglem daj GWIAZDKE :D
2 5 2
2009-11-23T22:30:09+01:00
W c++
#include<iostream>
class Kalkulator {
public:
float a;
float b;
float c;
void Dodawanie();
void Odejmowanie();
void mnozenie();
void dzielenie();
};
//utworzenie obiektu do wywołania metod, można też za pomocą //klasy np. Kalkulator.Dodawanie();
Kalkulator Obiekt;
void Kalkulator::Dodawanie() {
std::cout << "Podaj liczbę:";
std::cin >> a;
std::cout << "Podaj kolejną liczbę:";
std::cin >> b;
c=a-b;
std::cout << "\n" << a << " - " << b << " = " << c;
std::cin.clear();
}
void Kalkulator::Odejmowanie() {
std::cout << "Podaj liczbę:";
std::cin >> a;
std::cout << "Podaj kolejną liczbę:";
std::cin >> b;
c=a+b;
std::cout << "\n" << a << " + " << b << " = " << c;
std::cin.clear();
}
void Kalkulator::mnozenie() {
std::cout << "Podaj liczbę:";
std::cin >> a;
std::cout << "Podaj kolejną liczbę:";
std::cin >> b;
c=a*b;
std::cout << "\n" << a << " * " << b << " = " << c;
std::cin.clear();
}
void Kalkulator::dzielenie() {
std::cout << "Podaj liczbę:";
std::cin >> a;
std::cout << "Podaj kolejną liczbę:";
std::cin >> b;
c=a/b;
std::cout << "\n" << a << " / " << b << " = " << c;
std::cin.clear();
}
int main() {
int a;
while(true) {
std::cout<<"1.Dodawanie,2.Odejmowanie,3.Mnożenie,4.Dzielenie,5.Wyjście:";
if(a==1) {
std::cin.clear();
Obiekt.Dodawanie();
continue;
} if(a==2) {
Obiekt.Odejmowanie();
continue;
} if(a==3) {
Obiekt.mnozenie();
continue;
} if(a==4) {
Obiekt.dzielenie();
continue;
} if(a==5) {
break; // czyli przerwanie pętli ale jeśli nie zadzała do wstaw //tu exit; lub return 1
std::cin.ignore();
std::cin.get();
return 0;
}

Jak by co to nie kompilowałem go na kompie więc mogą być błędy
2 3 2