Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:18:10+01:00
Gerwazy - Rębajło - istotna postać w całej epopei Mickiewicza . Był sługą Stolnika Horeszki , klucznikiem jego zamek wktóry, toczył się spór . Nosił liczne przydomki , np . Półkozic , Scyzoryk , Klucznik ,
Mopanku . Szlachcic stary , siwy , wysoki , o twarzy posępnej i surowej po śmierci swego pana zabitego przez Jacka Soplicę . Zaciekły wróg Soplicy , którym poprzysiągł w zemstę . Nic dziwnego , że zachęcał Hrabiego do nieustępliwości w sporze o ruiny zamku Horeszków - mieszkał w jego pozostałościach . To Gerwazy ostatecznie skłócił Sędziego i Hrabiego , z tym ostatnim prowadził zajazd na Soplicowo , zabił majora Płuta . Dopiero po wysłuchaniu przedśmiertnej spowiedzi Jacka Soplicy odrzucił pragnienie zemsty , wybaczył zabójcy swego pana.