Proszę o podanie linku do skanu/zdjęcia z naturalnym zapisem tego zadania na kartce (dlatego daję za zadanie 80pkt a nie np. 30)!

Zadanie:
Do 100cm³ 0,15 molowego roztworu HCl wlano 50cm³ 0,20 molowego roztworu NaOH. Obliczyć pH otrzymanego roztworu.

Odpowiedź:
1,48

1

Odpowiedzi

2009-05-19T00:06:20+02:00