Proszę o podanie linku do skanu/zdjęcia z naturalnym zapisem tego zadania na kartce (dlatego daję za zadanie 80pkt a nie np. 30)!

Zadanie:
Do 500cm³ roztworu HNO₃ o pH 1,00 wlano 250cm³ roztworu Ca(OH)₂ o stężeniu 0,125 mol/dm³. Jakie będzie pH otrzymanego roztworu.

Odpowiedź:
11,92

1

Odpowiedzi

2009-05-19T00:30:47+02:00
Podobne do poprzedniego.
Wydaje mi się, że znowu jest zła odpowiedź.