Odpowiedzi

2009-11-24T01:12:42+01:00
System krajobrazów pozanaturalnych: rolniczych, przemysłowych, miejskich, które sie wzajemnie uzupełniają. Wytworzony przez świadomą, globalną działalność człowieka (działalność antropogeniczną) w wyniku coraz nowocześniejszych technologii przetwarzających elementy środowiska przyrodniczego dla własnych potrzeb. Zasięg środowiska antropogenicznego zależy od liczby ludności na Ziemi, a także od zaawansowania myśli technicznej (rewolucja przemysłowa, rewolucja naukowo-techniczna).