Odpowiedzi

2009-11-23T19:31:13+01:00
W=?
m=150t-150000kg
F=a*m=10*150000=1500000
h=s=2km=2000m
Vk=1800km/h=6480m/s
Vp=0m/s
W=F*s=1500000*2000=3000000000J=3GJ
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:32:35+01:00
ΔE = W

E = Ekin + E pot
Epot - energia potencjalna
Ekin - energia kinetyczna
Epot₁ = 0
Ekin₁ = 0

Epot = mgh
Ekin = ½mv²

m = 150t = 150000 kg

ΔE = ΔEpot + ΔEkin

ΔEpot = mgΔh = mg(h₂-h₁)
ΔEpot = 150000*9,81*2000 = 2943000000 J = 2,943 MJ

ΔEkin = ½*mΔV²
ΔEkin = ½*150000*500² = 18 750 000 000 J = 18,75 MJ

ΔE = 21,693 MJ

ΔE = W

Silniki wykonały pracę 21,693 MJ
1 3 1