Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:35:50+01:00
A) (x+1)³-(2x-3)²-(x+3)²+2(x-2)(x+2) = x³+1-4x²+9-x²-9+2(x²+2x-2x-4)=x³+1-4x²+9-x²-9+2x²+4x-4x-8=x³-3x²-7
b) (3x-1)³-3(x+1)(x²-x+1)+2(x-2)³ = 9x³-1-3(x³-x²+x+x²-x+1)+2(x³-8)=
9x³-1-3x³+3x²-3x-3x²+3x-3+2x³-16=8x³-20
2009-11-23T19:38:51+01:00
A) (x+1)³-(2x-3)²-(x+3)²+2(x-2)(x+2)=(x+1)(x+1)(x+1)- (4x²-12x+9)-(x²+6x+9)+2(x²-4)=(x²+x+x²+x+x+1+x+1)-(4x²-12x+9)-(x²+6x+9)+2x²-8=2x²+4x+2-4x²+12x-9-x²-6x-9+2x²=-x²+10x-16

zaraz b