Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T19:29:26+01:00
Najpierw rozwiązujemy nierówność
x² < 25
x² - 25 < 0
(x - 5)(x + 5) < 0
x-5 = 0 , x = 5
x+5 = 0, x = -5
Rysujemy oś, zaznaczamy na niej punkty -5 i 5, rysujemy parabolę z ramionami do góry która przechodzi przez te punkty i odczytujemy przedział pod osią i mamy że
x∈ (-5, 5)
Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź c)-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4
2009-11-23T19:31:31+01:00
Ja to wzięłam na oko i ma być odpowiedź c)

Obliczenia:
(-4) ² < 25
16 < 25

(-3)² < 25
9 < 25

(-2)² < 25
4 < 25

(-1)² < 25
1 < 25

0² < 25
0 < 25

1² < 25
1 < 25

2² < 25
4 < 25

3² < 25
9 < 25

4² < 25
16 < 25
2009-11-23T19:40:19+01:00
X²<25
x < 5

czyli odpowiedź b) 0 , 1 , 2 , 3 , 4

3 1 3