Odpowiedzi

2009-05-19T11:52:11+02:00
M=3m₀

m=m₀/√(1-v²/c²) /* ()²
9m₀²=m₀²/1-v²/c²
9m₀²-9m₀²*v²/c²=m₀²
-9m₀²*v²/c²=-8m₀² /:(-9m₀²)
v²/c²=8/9 /*c²

v²=8c²/9
v=2√2c/3 pod c podstawiasz prędkość światła i masz gotowy wynik :)