1.Wymień znane ci wskaźniki która posłużą do wykrycia:kwasów,zasad.

2.Po dodaniu kilku kropel fenoloftaleiny roztwór przyjął zabarwienie malinowe.które z wymienionych substancji mogły znajdować się w probówce ?

3.W szklance znajduje się sok pomarańczowy.Które z wymienionych wartości PH mogą odpowiadać zawartości tej szklanki ?
a)4-5
b)6-8
c)8-11

4.Wyjaśnij co to znaczy,że dana ciecz ma pH=9.

5.W Polsce przeważają gleby kwaśne.
a)w jaki sposób można zmniejszyć ich kwasowość ?
b)jak zmieni się wówczas pH gleby ?

6.Do roztworu pH=10 dodano pewnej substancji,co spowodowało zmianę pH do 6.Jaki był charakter chemiczny dodanej substancji ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:36:20+01:00
1. wskaźniki pH - które zmieniają swoją barwę lub się wytrącają z roztworu przy określonym pH (np. fenoloftaleina)
wskaźniki redoks - które zmieniają swoją barwę lub wypadają z roztworu na skutek obecności w środowisku utleniaczy lub reduktorów (np. ferroina)
2. na razie nie mam pojęcia ale spróbuje odpowiedzieć tylko poszukam zeszytu napisze ci w wiadomości
3. odpowiedź b
4Jeżeli ciecz ma pH równe 9 oznacza to, że ta ciecz ma odczyn zasadowy
5.wapnowanie gleb, służą temu nawozy popularnie nazywane wapnami. pH gleby wzrośnie.
6.musił być dodany kwas siarkowodorowy
4 3 4