Odpowiedzi

2009-11-23T19:32:13+01:00
To co się nazywa “ Pismo Święte” albo Biblia - jest zbiorem świętych ksiąg historycznych, zainspirowanych prorokom i różnym autorom, począwszy od Pierwszego Przymierza i następnie w Nowym Przymierzu. Z pomiędzy świętych książek ludzkości, Biblia odróżnia się poprzez sens ewenementów historycznych, które relacjonuje : odkrywa się poprzez wydarzenia naznaczające historię Izraela (Pierwsze Przymierze, w języku chrześcijan « Stary Testament »), że nie tylko człowiek szuka Boga, ale również sam Bóg szuka kontaktu z człowiekiem i zawiązuje z nim przymierze.
2009-11-23T19:32:51+01:00
Pismo Święte jest to księga natchniona napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli Boga. Składa się ze Starego i Nowego Testamentu.
2009-11-23T19:33:58+01:00
Pismo Święte (Biblia)- jest zbiorem ksiąg żydowskich i chrześcijańskich, które uznawane są za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne religijne znaczenie zarówno dla judaizmu jak i wyznań chrześcijańskich. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament.