1.) Uloz rownania nastepujacych reakcji i podaj nazwy powstających soli:

NAOH+ H2S04 ->
Cu(OH)2 + HNO3 ->
Ca(OH)2 + H2CO3 ->
Cu(OH2) + H3PO4 ->

2.) Ułuż równania reakcji i podaj nazwy powstających soli:

1.) Wodorotlenku sodu z kwasem siarkowodorowym
2.) Wodorotlenku żelaza (II) z kwasem azotowym
3.) Wodorotlenku zelaza (III) z kwasem azotowym
4.) Wodorotlenku potasu z kwasem weglowym.

Z gory dziekuje za pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:14:37+01:00
1.
a) 2NaOH+ H2S04 -> Na2SO4 + 2H2O
b) Cu(OH)2 + 2HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2H2O
c) Ca(OH)2 + H2CO3 -> CaCO3 + 2H2O
d) 3Cu(OH)2 + 2H3PO4 -> Cu3(PO4)2 + 6H2O

Nazwy otrzymanych soli:
a) siarczan(VI) sodu
b) azotan(V) miedzi(II)
c) węglan wapnia
d) fosforan(V) miedzi(II)

2.
a) 2NaOH + H2S --> Na2S + 2H2O
b) Fe(OH)2 + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + 2H2O
c) Fe(OH)3 + 3HNO3 --> Fe(NO3)3 + 3H2O
d) 2KOH + H2CO3 --> K2CO3 + 2H2O

Nazwy otrzymanych soli:
a) siarczek sodu
b) azotan(V) żelaza(II)
c) azotan(V) żelaza(III)
d) węglan potasu
1 5 1