Dana jest funkcja f(x)=-x²+6x-5
a)Naszkicuj freagment paraboli,która jest wykresem funkcji f i zaznacz na rysunku współórzędne jej wierzchołka oraz punktów przeciecia paraboli z osiami układu współrzednych
b)odczytaj z wykresu zbiór wartosci funkci f
c)rozwiaz nierównosc f(x)≥0
Rysunek zrobie jesli pomozecie mi obliczyc te współrzedne:-(
prosze to wazne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-06-10T00:47:16+02:00
Y∈(-niesk,4)
c)rozwiaz nierównosc f(x)≥0
x∈<1,5>

Pozdrawiam