1)przygotowano ofertę sprzedaży gruntów. Uporządkuj liste ofert według wielkości pól powierzchni gruntów, od powierzchni najmniejszej do największej:
1,24ha ; 0,45km2 ; 13,5ha ; 535a ; 0,58km2 ; 900m2



2)Na działce o powierzchni 12a ogród zajmuje 80% jej obszaru, 1/4-chodnik a reszte dom.Ile m2 zajmuje dom.?



3)Pan Stanisław ma gospodarstwo agroturystyczne.Siedlisko zajmuje powierzchnie 15a, las 11ha oraz łąki 80000m2.Ile ha ma łączna powierzchnia gospodarstwa.?


4)Pani Marysia obsadziła kwiatami 40% powierzchni 5arowej działki a na 2/3 pozostałej części zasiała trawe, na 50m2 posadziła krzewy owocowe.Reszte zajmuje domek.Ile razy obszar na którym rosną kwiaty jest większy od powierzchni którą zajmuje domek.



5)Najniżej położonym obszarem w polsce są żuławy wiślane(1,8m p.p.m.) depresja ta zajmuje 2515km2.Największą wyspą Polski jest wolin-265km2.Największym obszarem piasków lotnych-pustynia błędowska zajmuje około 30km2.Podaj w hektarach powyższe dane.Ile razy obszar żuław wislanych jest większy od wyspy wolin, a ile razy od pustyni błędowskiej.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T19:55:50+01:00
1)
1,24 ha = 1,24 * 10000 m² = 12400 m²
0,45 km² = 0,45 * 1000000 m² = 450000 m²
13,5 ha = 13,5 * 10000 m² = 135000 m²
535 a = 535 * 100 m² = 53500 m²
0,58 km² = 0,58 * 1000000 m² = 580000 m²
900 m²

900 m², 1,24 ha, 535 a, 13,5 ha, 0,45 km², 0,58 km²

2)
80% * 12 a = (80/100)*(12/1)a = 960/100 a = 9,60 a - ogród
(1/4)*12 a = (1/4)*(12/1) a = 12/4 a = 3 a - chodnik
chodnik nie może zajmować 1/4 obszaru działki bo 1/4 = 25%, i mamy że 80%+25% = 125%, a gdzie jeszcze dom , więc wnioskuję że chodnik zajmuje 1/4 a = 0,25 a
wtedy dom zajmuje
12 a - 9,60 a - 0,25 a = 2,15 a = 2,15 * 100 m² = 215 m²

3)
15 a = 15 : 100 ha = 0,15 ha - siedlisko
11 ha - las
80000 m² = 80000 : 10000 = 8 ha - łąki
Razem mamy 8 + 11 + 0,15 = 19,15 ha - całe gospodarstwo

4)
40%*5 a = (40/100)*(5/1) a = 200/100 a = 2 a - kwiaty
5 a - 2 a = 3 a - pozostała część
(2/3) * 3 a = (2/3) * (3/1) a = 2 a - trawa
50 m² = 50 : 100 a = 50/100 a = 0,5 a - krzewy owocowe
Domek zajmuje 5 a - 2 a - 2 a - 0,5 a = 0,5 a
Ile razy obszar na którym rosną kwiaty jest większy od powierzchni którą zajmuje domek?
2 a / 0,5 a = 2 / (5/10) = 2 * (10/5) = 2 * 2 = 4 razy

5)
Żuławy 2 515 km² = 2 515 * 1000 000 m² = 2 515 000 000 m² = 2 515 000 000 : 10 000 ha = 251500 ha
Wolin 265 km² = 265 000 000 m² = 26500 ha
Pustynia Błędowska 30 km² = 30 000 000 m² = 3000 ha
Ile razy obszar żuław wislanych jest większy od wyspy wolin?
251500 ha : 26500 ha ≈ 9,5 raza
Ile razy obszar żuław wislanych jest większy od pustyni błędowskiej?
251500 ha : 3000 ha ≈ 84 razy
46 4 46