A)u wszystkich organizmów te same/inne kodony oznaczają te same aminokwsay.
b) ATGTCAGCTA
UACAGUCGAU
zaznacz nić mRna a nastepnie uzasadnij swój wybór.
c) ponumeruj etapy syntezy białka
1.łączenie aminokwasów na rybosomie
2.uwolnienie cząteczki tRNA pozbawienie aminokwasu
3.połączenie mRNA z rybosomem
4.przesunięcie mRna z rybosomem
5.transoprt aminiokwasu przez tRNA na rybosom
6.tworzenie nici RNA komplementarnej do DNA

1

Odpowiedzi

2009-11-23T20:08:39+01:00