Odpowiedzi

2009-05-19T15:58:08+02:00
COULOMB CHARLES AUGUSTIN de (1736–1806), fizyk franc.; oficer wojsk inżynieryjnych, od 1772 całkowicie poświęcił się pracom badawczym; od 1781 czł. franc. Akad. Nauk; najdonioślejsze znaczenie miały prace Coulomba dotyczące elektrostatyki i magnetyzmu; 1785 sformułował prawo Coulomba, rozwinął teorię elektryzowania powierzchniowego przewodników, 1786 odkrył zjawisko ekranowania elektr. oraz 1789 wprowadził pojęcie momentu magnet.; zajmował się również teorią maszyn prostych, lepkością cieczy, tarciem, zagadnieniami wytrzymałości materiałów (m.in. wysunął hipotezę największych naprężeń stycznych).

NEWTON Sir ISAAC (1643–1727), ang. fizyk, astronom i matematyk; 1669–1701 prof. uniw. w Cambridge; od 1672 czł. Tow. Król. w Londynie, od 1703 jego prezes, od 1699 czł. franc. Akad. Nauk; od 1699 dyr. mennicy król.; 1705 otrzymał szlachectwo. Prace Newtona dotyczyły prawie wszystkich działów fizyki. W najważniejszym dziele, Philosophiae naturalis principia mathematica (1687), rozwinął naukę o przestrzeni, czasie, masach i siłach, podając ogólny schemat rozwiązywania konkretnych problemów mechaniki, fizyki i astronomii; sformułował 3 prawa dynamiki (zasady dynamiki Newtona) oraz prawo powszechnego ciążenia (prawo powszechnego ciążenia); na ich podstawie oprac. m.in. teorię ruchu planet, uzasadnił 3 prawa Keplera, wyjaśnił zjawisko precesji oraz zjawisko przypływu i odpływu. Prace Newtona w zakresie optyki (Optics 1704) dotyczyły m.in. zasad optyki geom., dyspersji światła, jego interferencji (pierścienie Newtona); 1672 wysunął koncepcję korpuskularnej budowy światła. Opublikowaną 1701 pracę Newtona o skali stopni ciepła i zimna często uważa się za początek nauki o cieple. W dziedzinie matematyki Newton, wraz z G.W. Leibnizem, jest współodkrywcą rachunku różniczkowego i całkowego; 1669 przedstawił metodę numerycznego rozwiązywania równań, podał klasyfikację krzywych 3 stopnia na 72 rodzaje. Poglądy filozoficzne Newtona stały się podstawą mechanicyzmu.