Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:45:48+01:00
Musisz wiedzieć, że jeśli trójkąt prostokątny jest wpisany w okrąg to jego przeciwprostokątna jest średnicą tego okręgu. Jeśli policzysz przeciwprostokątną z Tw Pitagorasa i potem podzielisz na pół to będzie promień okręgu opisanego. Zatem:
c² = a² + b²
c² = 15² + 20²
c² = 225 + 400
c² = 625
c = √625
c = 25

Średnioca ma długość 25 cm, więc promień r = 25cm : 2 = 12,5 cm
4 4 4
2009-11-23T19:46:46+01:00
15cm-pierwsza przyprostokątna
20cm-druga przyprostokątna
x-długość przeciwprostokątnej

15²+20²=x²
225+400=x²
x²=625/√
x=25cm

r-promień
promień jest równy połowie przeciwprostokątnej i wynosi 12,5cm


2009-11-23T19:49:48+01:00
15² + 20² = c²
c² = 225 + 400
c = √625
c=25

Przeciwprostokątna trójkąta =średnica koła
promień = ½ średnicy
promień = ½ 25
promień = 12.5