Napisz rownania reakcji oraz nazwy produktow metanu z chlorowcem jezeli w reakcji powstaje :
dichlorometan
tribromometan

ustal stosunek molowy i objetosciowy substratow, oblicz mase tribromometanu otrzymanego w rekacji bromowania 4g metanu.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T00:09:40+01:00
Br3? i co jeszcze?
a tak w ogole jest to reakcja substytucji:
a) CH4 + 2Cl2 ----hv---> CH2Cl2 + 2HCl
b) CH4 + 3Br2 ---hv---> CHBr3 + 3HBr
zarówno stosunek molowy jak i objetosciowy wynosi dla substratow
a) 1:2
b) 1:3

1mol CH4 wazy 16g
x------4g
x=4/16=0,25mola CH4
1mol Ch4---1molCHBr3
1molCHBr3 wazy 12+1+3*80=13+240=253g
0,25mola wazy 253*,025=63,25g
otrzymano 63,25g tribromometanu ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T00:40:21+01:00
1) CH₄ + 2Cl₂ = CH₂Cl₂ + 2HCl
2) CH₄ + 3Br₂ = CHBr₃ + 3HB
stosunek molowy = objętościowy
1) 1:2
2) 1:3

Mm CH₄ = 12+4*1 = 16g
Mm CHBr₃ = 12+1+3*80=253g

CH₄ + 3Br₂ = CHBr₃ + 3HBr
4g metanu ------ x g tribromometanu
16 g metanu ---- 253 g tribromometanu

x=4*253/16 = 63,25 g