Odpowiedzi

2009-11-23T20:15:06+01:00
R₁ = 12Ω
R₂ = 6Ω
Rz - oporność zastępcza
U = 12V
1/Rz = 1/R₁ + 1/R₂ = (R₁ + R₂)/R₁R₂
Rz = R₁R₂/(R₁ + R₂) = 12 razy 6 dzielone przez 12 + 6 = 72/18 = 4Ω
I - prąd w obwodzie = U/Rz = 12/4 = 3A
I₁ - prąd płynący przez opornik R₁
I₂ - prąd płynący przez opornik R₂
I₁ = U/R₁ = 12/12 = 1 A
I₂ = U/R₂ = 12/6 = 2 A
P₁ - moc wydzielana na R₁
P₂ - moc wydzielana na R₂
P₁ = UI₁ = 12 razy 1 = 12 W
P₂ = UI₂ = 12 razy 2 = 24 W
Pozwoliłem sobie przyjąć wartość oporności opornika R₂ = 6Ω
ponieważ znak ^ w zadaniu jest na klawiaturze nad 6 i przy pisaniu pewnie wcisnęłaś Shift
1 5 1
2009-11-23T20:49:18+01:00
Na opornikach połączonych równolegle panuje jednakowe napięcie ale prądy przez nie płynące są różne
I1=U/R1 - prawo Ohma
I1=12V/12Ω=1A
I2=U/R2=12V/6Ω=2A
P=U*I
P1=U*I1=12V*1A=12W
P2=U*I2=12V*2A=24W