Grecy dużą wagę przywiązywali do sprawności fizycznej. Z tego powodu często organizowali zawody ............. . Najważniejszymi z nich były .............., odbywające się co cztery lata w ............ . W zmaganiach mogli uczestniczyć wyłącznie .............. . Do popularnych dyscyplin należał pięciobój, w skład którego wchodziły bieg, rzut oszczepem, .........., skok w dal i zapasy. Nagrody dla zwycięskich zawodników wręczano ............... dnia igrzysk.
Otrzymywali oni wieńce z gałązek drzewa ................, które rosło w świętym gaju ................. . Mieszkańcy Grecji uważali zwycięzców za ..................... . Według historyków pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w ......... r.p.n.e.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T19:53:34+01:00
Grecy dużą wagę przywiązywali do sprawności fizycznej. Z tego powodu często organizowali zawody sportowe(?) . Najważniejszymi z nich były igrzyska, odbywające się co cztery lata w Olimpii . W zmaganiach mogli uczestniczyć wyłącznie mężczyźni . Do popularnych dyscyplin należał pięciobój, w skład którego wchodziły bieg, rzut oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal i zapasy. Nagrody dla zwycięskich zawodników wręczano ostatniego (?) dnia igrzysk.
Otrzymywali oni wieńce z gałązek drzewa laurowego, które rosło w świętym gaju . Mieszkańcy Grecji uważali zwycięzców za bohaterów . Według historyków pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w 776 r.p.n.e.
92 3 92