Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T00:12:57+01:00
Są one źródłem ochładzania powietrza w okresach ciepłych, natomiast w okresach chłodnych są one rezerwuarem ciepła,są ważnym składnikiem środowiska abiotycznego, warunki glebowe . Posiadają one tendencję do powstawania inwestycji termicznych.Drzewa i inne rośliny przekształcają dwutlenek węgla który przyczynia się do zmian klimatycznych w tlen.Biocenoza leśna obejmuje wszystkie ugrupowania żyjące w lesie, które razem tworzą wspólną biologiczną związaną wieloma zależnościamize środowiskiemfizycznym,oczyszczają powietrze z kurzu i emisji przemysłowych.
Regulują gospodarkę wodną poprzez gromadzenie wody i podnoszenie poziomu wód gruntowych.Znaczenia lasu dla klimatu, gleby, regulacji stosunków wodnych, wpływu na zdrowotność drzew i drzewostanów.