Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:14:17+01:00
Miejscowość, data

Imię i Nazwisko (osoby piszącej) Imię i Nazwisko
ul. ........................ Profesor
kod, miejscowość nazwa szkoły i jej nr
tel. ......................

Podanie
Zwracam się uprzejmą prośbą o przełożenie egzaminu z języka polskiego sprawdzającego naszą wiedzę na temat pisania podania i zaproszenia.
Prośbę swą motywuję tym, iż bardzo wielu uczniów z klasy .... jest nieobecnych, bądź nieprzygotowanych na sprawdzian pisemny.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Z poważaniem
imię i nazwisko - przedstawiciel klasy.....