Odpowiedzi

2009-05-19T14:31:44+02:00
Pole powierzchni = 2*Pole podstawy + Pole boczne
P podstawy:
0,5*8*6=24cm²
P boczne:
6*10+8*10+10*10=240 cm²
Ppc=2*24+240=288 cm²
2009-05-19T14:35:06+02:00
Pole trójkąta = a×h dzielone na 2
a= 6
h= 8
P = 6×8 dzielone na 2
p= 48 ÷ 2
P= 24

Pole powierzchni tego graniastosłupa = 2×pole podstawy + pole powierzchni bocznej
P = 2×24 + 6×10 + 8×10 + 10×10
P = 48 + 60 + 80 + 100
P =288
2009-05-19T14:38:20+02:00
Wymiary graniastosłupa:
-podstawa:
a=6cm
b=8cm
c=10cm
-wysokość:
h=10cm

P₁-pole podstaw
P₂-pole boczne
P-pole całkowite

P₁=2((a*b):2)
P₂=(a*h)+(b*h)+(c*h)
P=P₁+P₂

P₁=2((6*8):2)=2(48:2)=2*24=48cm²
P₂=(6*10)+(8*10)+(10*10)=60+80+100=240cm²
P=48cm²+240cm²=288cm²