Odpowiedzi

2009-11-23T20:05:14+01:00
M kto? co? dwoje źrebiąt szesnaścioro nastolatków
D kogo? czego? dwojga źrebiąt szesnaściorga nastolatków
C komu? czemu? dwojgu źrebiąt szesnaściorgu nastolatków
B kogo? co? dwojga źrebiąt szesnaściorga nastolatków
N z kim? z czym? z dwojgiem źrebiąt z szesnaściorgiem nastolatków
Ms o kim? o czym? o dwojgu źrebiąt o szesnaściorgu nastolatków
W O! dwoje źrebiąt szesnaścioro nastolatków

Mam nadzieje że pomogłem
7 4 7