Połącz ze sobą fragmenty zadań,tak by tworzyły logiczną całość.Wpisz odpowiednie litery w kratki.
A. "Orlęta lwowskie"
B. Mimo,że komuniści oficjalnie głosili prawo narodów do posiadania niepodległych państw,
C.Kiedy bolszewikom groziła porażka w wojnie domowej
D.Semen Petlura,znając poglądy Piłsudskiego odnośnie granicy wschodniej,
E."Błękitna armia"gen. Józef Hallera po przybyciu z Francji
-Piłsudski wstrzymał natarcie sił polskich,że wspierane przez aliantów oddziały "białych" są groźniejsze dla Polski niż nieuznawani przez Zachód "czerwoni".
-Brała udział w walkach polsko-ukraińskich,a następnie zajęła Pomorze
-To studenci i młodzież szkolna walcząca o polskość Lwowa
-Armia Czerwona starała się siłą uczynić z innych krajów republiki radzieckie.
-Wierzył,że u boku Polski uda się stworzyć niepodległą Ukrainę i obronić ją przed bolszewikami.
Zadanie 2
Podkreśl te wydarzenia międzynarodowe ,które sprzyjały polskim ruchom niepodległości:
-Rywalizacja pomiędzy Rosją a Austro-Węgrami w wpływ na Bałkanach
-Przystąpienie Rosji do Entanty
-Klęska Bułgarii w II wojnie bałkańskiej
-Przystąpienie Włoch do trójporozumienia

3

Odpowiedzi

2009-11-23T19:59:04+01:00
A. "Orlęta lwowskie"-To studenci i młodzież szkolna walcząca o polskość Lwowa
B. Mimo,że komuniści oficjalnie głosili prawo narodów do posiadania niepodległych państw,-Armia Czerwona starała się siłą uczynić z innych krajów republiki radzieckie.
C.Kiedy bolszewikom groziła porażka w wojnie domowej-Piłsudski wstrzymał natarcie sił polskich,że wspierane przez aliantów oddziały "białych" są groźniejsze dla Polski niż nieuznawani przez Zachód "czerwoni".
D.Semen Petlura,znając poglądy Piłsudskiego odnośnie granicy wschodniej,-Wierzył,że u boku Polski uda się stworzyć niepodległą Ukrainę i obronić ją przed bolszewikami.
E."Błękitna armia"gen. Józef Hallera po przybyciu z Francji -Brała udział w walkach polsko-ukraińskich,a następnie zajęła Pomorze

Zadanie 2
-Rywalizacja pomiędzy Rosją a Austro-Węgrami w wpływ na Bałkanach
4 5 4
2009-11-23T20:02:51+01:00
A) Orlęta Lwowskie to studenci i młodzież szkolna walcząca o polskość lwowa (trzecia kratka)
B) Mimo, że komuniście oficjalnie głosili prawo narodów do posiadania niepodległości państw Armia Czerwona starała się siłą uczynić z innych krajów republiki radzieckie (czwarta kratka)
C) Kiedy bolszewikom groziła porażka w wojnie domowej Piłsudski wstrzymał natarcie sił polskich, gdyż rozumiał, że wspierane przez aliantów oddziały "białych", są groźniejsze dla Polski niż nie uznawani przez Zachód "czerwoni" (pierwsza kratka)
D) Semen Petlura, znając poglądy Piłsudskiego odnośnie granicy wschodniej wierzył, że u boku Polski uda się stworzyć niepodległą Ukrainę i obronić ją przed bolszewikami (piąta kratka)
E) "Błękitna armia" gen. Józefa Hallera po przybyciu z Francji brała udział w walkach polsko-ukraińskich, a następnie zajęła Pomorze (druga kratka)

2 zad.
Rywalizacja pomiędzy Rosją, a Austro - Węgrami o wpływy na Bałkanach
Przystąpienie Rosji do ententy.
2 5 2
2009-11-23T20:16:24+01:00
A.3 myślnik
B.4
C.1
D.5
E.2
2.
4 myślnik
2 myslnik
4 1 4