1. Jeżeli cztery razy w ciągu roku benzyna zdrożała, za każdym razem o 5% w stosunku do ceny poprzedzającej podwyżkę, to o ile procent podrożała w ciągu całego roku?

2. W liceum społecznym ogłoszono, że miesięczne czesne będzie wynosiło 250zł. Po przyjęciu uczniów do klas pierwszych okazało się, że liczba wszystkich uczniów w szkole jest o 8% większa od planowanej wcześniej. O ile procent można obniżyć wysokość czesnego tak, aby kwota wpływającej co miesiąc do szkoły nie uległa zmianie? Podaj czesne po obniżce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T09:22:46+01:00
Zad.1
Moim zdaniem osoba która rozwiązywała to zadanie przede mną popełniła błąd
np. cena początkowa to 100zł
5% z 100zł to 5zł
100+5= 105zł
5% z 105zł to 5,25zł
105zł+5,25zł=110,25zł
5%z 110,25zł to 5,5125zł
110,25zł+5,5125zł=115,7625zł
5% z 115,7625zł to 5,788125
115,7625+5,788125=121,550625zł
21,550625zł/100 *100%= 21,550625%w przybliżeniu to 21,55%

2 4 2