Odpowiedzi

2009-11-24T10:02:32+01:00
· Działanie na rzecz wzmacniania gospodarczej i kulturalnej pozycji kraju w regionie, Europie i świecie
· Dalszy aktywny udział w strukturach regionalnych, których członkiem jest Polska
· Utrzymywanie wysokiej dynamiki stosunków z głównymi polskim partnerami: USA, Niemcami, Francją i Wielką Brytanią
· Dalszy rozwój stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i międzyludzkich ze wszystkimi sąsiadami Polski
· Sprawny przebieg negocjacji z UE
· Dążenie do integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej
· Dążenie do umacniania pozycji Polski w regionie i wynikający stąd czynny udział w istniejących strukturach współpracy regionalnej
· Utrzymywanie i rozwijanie wszechstronnych stosunków i wzajemnie korzystnej współpracy ze wszystkimi sąsiadami RP