Uzupełnij zdania (napisz cyfrę zdania i napisz odpowiednie słowa)
1)Właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych według zwiększającej się liczby.........zmieniają się okresowo.
2)Pierwiastki chemiczne uporządkowane w ten sposób tworzą........ , czyli kolumny, i ..... , czyli rzędy poziome.
3)W układzie okresowym pierwiastków chemicznych jest.....grup i........okresów.
4)Nazwy grup tworzy się od ............................
5)Grupy 1. , 2. oraz od 13. do 18 nazywane są....... , a pozostałe grupy to .......... .


BŁAGAM O POMOC JUŻ NA TERAZ POTRZEBUJĘ!!!! ;P

3

Odpowiedzi

2009-11-23T20:16:25+01:00
1) atomowej
2) grupy, okresy
3) 18, 8
4) pierwszego pierwiastka w grupie
5) glownymi, poboczne
2009-11-23T20:19:44+01:00
1)Właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych według zwiększającej się liczby atomowej zmieniają się okresowo.
2)Pierwiastki chemiczne uporządkowane w ten sposób tworzą grupy, czyli kolumny, i okresy , czyli rzędy poziome.
3)W układzie okresowym pierwiastków chemicznych jest 18 grup i 8 okresów.
4)Nazwy grup tworzy się od nazw pierwszego pierwiastka w grupie.
5)Grupy 1. , 2. oraz od 13. do 18 nazywane są głównymi , a pozostałe grupy to poboczne .
2009-11-23T22:34:24+01:00
A) atomowej
b) grupy, okresy
c) 18,8
d) pierwszego pierwiastka w grupie
e) głównymi, poboczne