Wskaż, któr z poniższych informacji dotyczą tlenu.
a)w tempraturze pokojowej jst cieczą;
b)spala sie jasnym płomieniem;
c)podtrzymuje spalani;
d)jgo wzór chemiczny to MgO;
e)jest jednym z produktów fotosyntzy;
f)jego symbol chmizny to O;
g)jest niemetalicznym związkim chmicznym.

1

Odpowiedzi

2009-11-23T20:10:13+01:00
Tlen:
c) podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów fotosyntezy
f) jego symbol chemiczny to O
g) jest niemetalicznym związkiem chemicznym