Odpowiedzi

2009-11-23T20:40:12+01:00
O₂ + 2H₂ → 2H₂O
2Mg + O₂ → 2MgO
S + O₂ →SO₂
SO₂+ O₂ → SO₃
2C + O₂ → 2CO
2CO + O₂ → 2CO₂
Mg + H₂ → MgH₂
SO₂ + H₂O → H₂SO₃
SO₃ + H₂O → H₂SO₄
Mg + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂
MgO + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂O
MgO + SO₃ → MgSO₄
Mg + 2H₂O → Mg(OH)₂ + H₂
MgO + H₂O → Mg(OH)₂
Mg(OH)₂ + H₂SO₄ → MgSO₄ + 2H₂O
Mg(OH)₂ + SO₃ → MgSO₄ + H₂O
MgO + H₂SO₃ → MgSO₃ + H₂O
MgO + CO₂ → MgCO₃
Mg(OH)₂ + CO₃ → MgCO₃ + H₂O

Więcej nie mogę wymyślić
1 5 1