Uzupełnij zdania podanymi wyrazami wyrażeniami. jeden Bóg,Jezus Chrystus,Rzymianie,mity,Grecy,chrześcijaństwo. aOpowieści o bogach stworzyli......i......Nazywamy je...... .b) Spośród ludów starożydnych tylko Żydzi wierzyli w ...... . c) Zreligii żydowskiej wyrasta......,które za Mesjasza (odkupiciela) uznało......., .......

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:13:14+01:00
Opowieści o boagach stworzyli Grecy i Rzymianie.NAzywamy je mitami. Spośród ludów starożytnych tylko Żydzi wierzyli w jednego Boga. Z religii żydowskiej wyrasta chrześcijaństwo,które za Mesjasz(odkupiciela) uznało Jezusa Chrystusa
9 4 9
2009-11-23T20:13:17+01:00
Jeden Bóg,Jezus Chrystus,Rzymianie,mity,Grecy,chrześcijaństwo

a. Rzymianie i Grecy, mitami
b) jednego Boga
c) chrześcijaństwo, Jezusa
10 4 10
2009-11-23T20:14:30+01:00
Opowieści o bogach stworzyli Rzymiane i Grecy. Nazywamy je mitami. Spośród ludów starożytnych tylko Żydzi wierzyli w jednego Boga. Z religii żydowskiej wyrasta chrześcijaństwo, które za Mesjasza (odkupiciela) uznało Jezusa Chrystusa.
28 4 28