Prosze pomóż mi:
uzupełnij równanie reakcji spalania
2C₆H₁₄+190₂→.........+.........
........+........→15CO₂+16H₂O
........+11 O₂→20C+.......
........+17O₂→.........+12H₂0
2C₁₇H₃₆+..........→34CO+........
.......+.......→9C+10H₂0
pomóż!!! proszę

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:26:59+01:00
2C₆H₁₄+19O₂→12CO₂+14H₂0
C₁₅H₃₂+23O₂→15CO₂+16H₂O
2C₁₀H₂₂+11 O₂→20C+22H₂0
C₁₁H₂₄+17O₂→11CO₂+12H₂0
2C₁₇H₃₆+35O₂→34CO+36H₂0
C₉H20+5O₂→9C+10H₂0

Proszę bardzo


2009-11-23T20:57:35+01:00
A) 2C₆H₁₄+190₂→ 12CO2 + 14H2O
b) C15H32 + 23O₂ →15CO₂ + 16H₂O
c) C20H44 + 11O₂→ 20C + 22H₂O
d) C11H24 +17O₂→ 11CO2 +12H₂0
e) 2C₁₇H₃₆+ 35O2 →34CO + 36H₂O
f) C9H20 + 5O2→9C + 10H₂0

Nie wiem tylko czemu raz mi wyszły liczby w indeksie dolnym a raz nie? ;o