1/3 godziny = .................. minut
2 doby =...................godzin
3,5minuty=................sekund
2400sekund=.......minut
150minut=......godziny
3godziny-...........sekund

8cm= ......... mm
0,8dm=..............cm
5mm=................dm
105cm=............m
2,5km=..........m
60m=.........km
82g=............dag
7,5kg=.............g
0,3t=...............kg

Mapę narysowano w skali 1:40000
5 cm na mapie - ile metrów w terenie ?
.........................................
800m w terenie-ile centymetrów na mapie ?
....................................................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:16:45+01:00
⅓ godziny = ........20.......... minut
2 doby =........48...........godzin
3,5minuty=........210........sekund
2400sekund=...40....minut
150minut=...2,5...godziny
3godziny-.....10800......sekund

8cm= ......80... mm
0,8dm=.......8.......cm
5mm=.........0,05.......dm
105cm=.....1,05.......m
2,5km=.....2500.....m
60m=.....0,06....km
82g=.......0,82.....dag
7,5kg=.......7500......g
0,3t=.......300........kg

Mapę narysowano w skali 1:40000
5 cm na mapie - ile metrów w terenie ?
5cm*40000=200000cm=2000m
800m w terenie-ile centymetrów na mapie ?
800m=80000cm 80000cm/40000=2cm
2009-11-23T20:41:23+01:00
1/3 godziny = 20 minut
2 doby =48 godzin
3,5minuty=210 sekund
2400sekund=40minut
150minut=2,5godziny
3godziny=10800sekund

8cm= 80 mm
0,8dm=80cm
5mm=0,05dm
105cm=1,05m
2,5km=2500m
60m=0,06km
82g=8,2dag
7,5kg=7500g
0,3t=300kg

Mapę narysowano w skali 1:40 000
1cm - 40 000cm - 400m
5 cm na mapie - ile metrów w terenie ?
5*400 = 200 metrów
800m w terenie-ile centymetrów na mapie ?
800:400 = 2 centymetry
2009-11-23T20:42:12+01:00
1/3 godziny = 20 minut
2 doby =48godzin
3,5minuty=181,5sekund
2400sekund=40minut
150minut=2,5godziny
3godziny=1800sekund

8cm= 80 mm
0,8dm=8cm
5mm=0,5dm
105cm=1,05m
2,5km=2500m
60m=0,60km
82g=0,82dag
7,5kg=0,75g
0,3t=3/30kg

Mapę narysowano w skali 1:40000
5 cm na mapie - ile metrów w terenie
1cm na mapie to 400km w terenie
5cm na mapie to2000km w terenie
800m w terenie-ile centymetrów na mapie ?
2 cm na mapie