Napisz. wzory sumaryczne alkanoó o:

a) 11 atomach węgla w cząsteczce
c) 18 atomach wodoru w cząsteczce

2. napisz wzory sumaryczne alkenów o :
a) 8 atomach węgla w cząsteczce
c) 14 atomach wodoru w cząsteczce
3. Napisz wzory sumaryczne alkinów o:
a)9 atomach węgla w cząsteczce
c)14 atomach wodoru w cząsteczce

3

Odpowiedzi

2009-11-23T20:25:46+01:00
1.
a) C₁₁H₂₄
c) C₈H₁₈

2.
a) C₈H₁₆
c) C₇H₁₄

3.
a) C₉H₁₆
c) C₈H₁₄

Proszę bardzo :)
2009-11-23T20:26:41+01:00
1. a) C11H24
c) C8H18
2.a) C8H16
c)C7H14
3. a) C9H16
c) C8H14
2009-11-23T20:27:24+01:00
A ) C11H24
c) C8H18

2.
a) C8H16
c) C7H14

3.
a) C9H16
c) C8H14