Zadanie z walcem.

Czy na oklejenie pudełka bez przykrywy w kształcie walca o średnicy 50cm i objętości π/32 m³. Wystarczy 1m² okleiny. Wykonaj odpowiednie obliczenia przyjmując że 10% okleiny będą stanowiły odpadki.

Proszę o dobre rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T21:21:56+01:00
D = 50cm
V = π/32m³
r = 50cm/2 = 25cm = 0.25m
P = 2πrh+πr²
V = πr²h ///÷πr²
h = V/πr²
P = 2πr(V/πr²)+πr²
P = 2V/r+πr²
P = 2×π/32m³/0.25m+π(0.25m)²
P = [π/16]m³/0.25m+0,0625m²π
P = [π/16]m²×[100/25]+0,0625m²π
P = π/4m²+0,0625πm²

Przyjmując że π = 3,14

P = 3,14/4m²+0,0625m²×3,14
P = 0,785m²+0,19625m²
P = 0,98125m²
P = 9812.5cm²

1/10 z 1m² = 0.1m² = 1000cm²
10000cm²-1000cm² = 9000cm²

P > 9000cm²

Odpowiedź:[Nie gwarantuje, że to jest dobrze ale tak zostałem nauczony liczyć i ja tu błędu nie widzę]Braknie 812.5cm² okleiny. [gdyby nie to 10% to by starczyło]