Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:27:55+01:00
Okrąg opisany na prostokącie będzie miał promień długości połowy przekątnej prostokąta.
Policzmy więc długość przekątnej tego prostokąta z Tw Pitagorasa:
d-przekątna
d² = 4² + 8²
d² = 16 + 64
d² = 80
d = √80 = 4√5

Promień będzie o połowę krótszy, czyli:
r = 4√5 : 2 = 2√5
2009-11-23T20:31:49+01:00
R=1/2√a²+b²
R=1/2√4²+8²=1/2√16+64=1/2√80=1/2*4√5=2√5
odp.promien okregu wynosi 2√5cm.