Odpowiedzi

2009-11-23T20:39:06+01:00
Zadanie to nie jest tródne skożystaj z Różańca
różaniec:

Radosne:
-zwiastowanie pańskie
-nawiedzenie świętej Elżbiety
- narodzenie Jezusa
-ofiarowanie Jezusa w świątyni
-znalezienie Jezusa w świątyni

światła:
-chrzest Jezusa w jordanie
-Jezus objawia się na weselu w kanie
-Jezus głosi królestwo Boże i wzywa do nawrócenia
-przemienienie na górze tabor
-ustanowienie eucharystii

bolesne:
-modlitwa Jezusa w ogrojcu
-biczowanie
-cierniem ukoronowanie
-niesienie krzyża
-śmierć na krzyżu

chwalebne:
-zmartwychwstanie Pana Jezusa
-wniebowstąpienie Pana Jezusa
-zesłanie ducha świętego
-wniebowzięcie najświętszej Mari Pany
-ukoronowanie NMP na królową nieba i ziemi.
1 5 1
2009-11-23T23:20:46+01:00
Urodzony: Niektórzy mogliby pomyśleć o biografię Jezusa Chrystusa w kontekście Jego życia na ziemi. Do tego nie możemy rozpocząć jego narodzenia, ale w jego koncepcji, zarówno dla tych wydarzeń były niepodobne do żadnego innego w historii. Ziemskiego życia Jezusa jest jedynym, który zaczyna się od poczęcia duchowe, nie posiadające człowieka. Pojęcie to zostało przepowiedziane przez anioła Gabriela Łukasza 1:26-35.Jego narodziny były jedynym zawsze otwarte łona, ponieważ urodził się z młodą dziewicę Żydówką. Z powodu spisu rządu Jego Matka, Maryja, Jego ojczym, Józef, miał na podróż do Betlejem. W tym miejscu Jezus narodził się w ubogiej stajence. Jego narodziny zapowiedziane przez aniołów do pasterzy, a także specjalne gwiazdkowe dla mądrych ludzi w dalekiej krainy. Na osiem dni życia był poświęcony w świątyni, zgodnie z żydowskim zwyczajem.

Dzieciństwo: Na początku wieku, Jezus i jego rodzina uciekła do Egiptu, gdyż anioł ostrzegł we śnie Józefowi grożącego niebezpieczeństwa. Gdy wrócili z Egiptu, osiedlili się w Galilei, z miasta Nazaret. W wieku dwunastu lat Jezus udał się do Jerozolimy, Józef i Maryja z okazji święta Paschy. Kiedy jego rodzice nie mogła go znaleźć w swojej grupie krewnych i znajomych na podróż powrotną, wrócili do Jerozolimy "Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy którzy Go słuchali, była zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. kiedy rodzice widzieli go, byli zdziwieni. Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam tak? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. "Dlaczego ty mnie szuka?" zapytał. "Czyż nie wiecie, musiałem być w domu Ojca?" "(Luke 2:46-49). "(Łk 2:46-49). Po tym wrócił do Nazaretu z nich był posłuszny i nadal rosną "w mądrości, latach iw łasce u Boga iu ludzi". (Luke 2:52) (Łk 2:52)
1 2 1